Werk, wonen en pensioen

Wordt de wereld plat of is er toekomst voor de stad?

Vermeulen, Wouter

Vandaag de dag lijken steden voor onze economie en ons welzijn belangrijker dan ooit, maar zal dat in de toekomst ook zo blijven? De opleving van de stad in de afgelopen decennia is opzienbarend tegen de achtergrond van de suburbanisatiegolf die een halve eeuw geleden op gang kwam en het verval van binnensteden dat daarop volgde. Wie trends uit de jaren zestig en zeventig doortrok moest haast wel tot de conclusie komen dat onze toekomst op het platteland lag. Dit artikel geeft een overzicht van economische krachten achter het verval en de opleving van steden en het gaat in op mogelijke doorwerkingen van diezelfde krachten in de komende decennia. Hieruit blijkt dat succes allerminst verzekerd is, vooral voor individuele steden. Bij de evaluatie van ruimtelijk beleid is het belangrijk om rekening te houden met deze onvoorspelbaarheid.