Minithema: Loondoorbetaling bij ziekte

Verlaag kosten loondoorbetaling bij ziekte

Kok, Lucy; Heyma, Arjan; Lammers, Marloes

Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid leidt zowel tot positieve gedragsreacties (preventie en re-integratiebeleid) als negatieve gedragsreacties (risicoselectie en afwenteling). Bij kleine bedrijven overheersen de negatieve effecten en bij grote bedrijven de positieve effecten. Voor kleine bedrijven is een kleinere financiële prikkel efficiënt, terwijl voor grote bedrijven de financiële prikkels juist vergroot zouden kunnen worden.