Minithema: Loondoorbetaling bij ziekte

Verborgen gebreken: concurrentie op de markt van makelaarsdiensten

Overvest, Bastiaan; Poel, Niels van der

Sinds de liberalisering van de makelaarsmarkt heeft deze zich op verschillende vlakken positief ontwikkeld. Zo is het aantal makelaars gestegen en is de gemiddelde courtage gedaald. Toch vertoont de makelaarsmarkt ook gebreken: er is weinig transparantie, consumenten vergelijken nauwelijks makelaars en makelaars passen prijsdiscriminatie toe. In een econometrische analyse laten wij zien dat in regio's waar de verkoopprijs van woningen relatief hoog is en/of de courtages hoog zijn gemiddeld relatief meer makelaars actief zijn. Dit wijst op gebrekkige prijsconcurrentie. Niet de prijs maar toe- en uittreding lijkt het corrigerende mechanisme te zijn op de makelaarsmarkt.