Werk, wonen en pensioen

Secundaire arbeidsvoorwaarden en geluk

Benda, Luc; Tijdens, Kea; Veenhoven, Ruut

Hoe verhouden secundaire arbeidsvoorwaarden zich tot geluk? Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de Loonwijzerwebenquête (n=14.304). Uit de analyse blijkt dat een secundaire arbeidsvoorwaarde, na gecontroleerd te zijn voor primaire arbeidsvoorwaarden, alleen voor de laptop/pc-thuisregeling en voor training een positief verband met geluk laten zien. Secundaire arbeidsvoorwaarden in gesommeerde vorm hebben alleen een positief effect op geluk wanneer de toename absoluut is, maar niet wanneer de toename relatief is ten opzichte van anderen.