Minithema: Loondoorbetaling bij ziekte

Sectorale loonongelijkheid en werkgelegenheid in internationaal perspectief tussen 1985-2005

Thewissen, Stefan; Vliet, Olaf van; Wang, Chen

Huidige studies naar ongelijkheid beperken zich tot ontwikkelingen op landsniveau. Deze studie beschrijft trends in ongelijkheid op sectoraal niveau in acht westerse landen voor de periode 1985-2005. Loonongelijkheid manifesteert zich met name binnen in plaats van tussen sectoren. In vrijwel alle sectoren is de loonongelijkheid toegenomen. Tevens is er een verschuiving in relatieve werkgelegenheid van de maakindustrie naar de financiële dienstensector zichtbaar. De verschillen in de sectorale trends tussen landen zijn beperkt. Exploratieve empirische analyses wijzen op afgenomen werkgelegenheid in importconcurrerende sectoren, maar bieden geen aanwijzingen voor associaties tussen loonongelijkheid en internationale handel of technologische vooruitgang.