Zorg, armoede en werk

MKBA van Handelsbeleid: Een illustratie aan de hand van het Programma Starters op Buitenlandse Markten

Nooij, Michiel de; Berg, Marcel van den; Garretsen, Harry; Groot, Henri de

In dit artikel wordt aan de hand van het Programma Starters op Buitenlandse Markten (PSB) geïllustreerd hoe het handelsbeleid van de Nederlandse overheid met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan worden geëvalueerd. Handelsbeleid is voor een kleine, open economie als de Nederlandse een belangrijk beleidsterrein. De uitgevoerde MKBA draagt bij aan een beter begrip van de werking van het beleidsinstrumentarium en de mate waarin de afzonderlijke instrumenten bijdragen aan de welvaart en is op die manier bedoeld om de discussie omtrent de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlands handelsbeleid te faciliteren. Uit de MKBA van het PSB blijkt dat dit instrument een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart, maar dat er mogelijkheden zijn tot optimalisatie door het instrument anders in te richten.