Zorg, armoede en werk

Hoe beïnvloedt gereguleerde concurrentie de Nederlandse ziekenhuismarkt?

Meijer, Sylvia; Douven, Rudy; Berg, Bernard van den

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe zorgstelsel is om via gereguleerde concurrentie de zorg efficiënter te organiseren. Dit artikel bespreekt de eerste stappen die in de Nederlandse ziekenhuismarkt zijn gezet. Via een literatuurstudie worden mogelijke competitieve effecten uit de ziekenhuismarkt in de VS in kaart gebracht en vervolgens besproken met zeven ziekenhuisdirecteuren. We concluderen dat gereguleerde concurrentie tot sterke prijsconcurrentie heeft geleid. De ziekenhuizen gaven aan dat het genereren van omzet een belangrijke doelstelling is. Dit kan de totale zorguitgaven opdrijven, temeer daar het moeilijk is voor verzekeraars om de hoeveelheid behandelingen dat een ziekenhuis uitvoert goed te beoordelen.