Zorg, armoede en werk

Is de Zorgverzekeringswet een succes?

Ven, Wynand van de; Schut, Erik

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is het zorgverzekeringsstelsel fors veranderd. Een evaluatie van de Zvw wijst uit dat de eerste effecten overwegend positief kunnen worden beoordeeld, maar dat ook sprake is van belangrijke knelpunten en problemen. Deze hebben betrekking op de zorgtoeslag, de hoogte van de zorgpremie, het toenemend aantal wanbetalers, de ex ante risicoverevening, de zorgplicht, het eigen risico en de aanvullende verzekering. Mogelijke oplossingsrichtingen zoals het afschaffen van de zorgtoeslag, het verlagen van de zorgpremie en een verschoven eigen risico worden door het kabinet niet overgenomen. Dat is volgens de auteurs niet verstandig, omdat deze oplossingen niet alleen knelpunten en problemen aanpakken, maar ook kunnen leiden tot miljardenbesparingen op de collectieve uitgaven.